วงโยธวาทิตในประเทศไทยเป็นอย่างไร

Marching Band

วงโยธวาทิตนั้น คือกลุ่มคนที่เล่นดนตรีเน้นเครื่องเป่าเป็นส่วนใหญ่ และเครื่องเป่านั้นก็จะมีเครื่องลมไม้,เครื่องทองเหลือง,เครื่องตีหรือเครื่องกระทบ จะสังเกตได้ว่าตามโรงเรียนมัธยมต่างๆนั้นจะมีวงโยธวาทิตแทบจะทุกโรงเรียนเลยก็ว่าได้ เพราะวงโยธวาทิตนั้นเหมาะที่จะเล่นกันกลางสนาม และส่วนใหญ่ใช้ในการเดินขบวนพาเหรด และในการแปรขบวนต่างๆ บทเพลงส่วนใหญ่นั้นจะเป็นเพลงมาร์ช ในอดีตนั้นวงโยธวาทิตถูกนำมาใช้ในพระราชพิธีเกี่ยวกับกษัตริย์ชนชั้นปกครอง จะใช้บรรเลงนำแถวกองทัพทหาร เพื่อที่จะออกรบในสมรภูมิต่างๆ เพื่อเป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู้และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความมีวินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกองทัพนี้เองก็ถูกนำมาใช้ในการจัดวงโยธวาทิตในปัจจุบันเช่นการจัดแถวหน้ากระดาน การจัดแถวตอนลึก การหันซ้าย การหันขวา การเดินหน้าและการถอยหลัง

Marching Band music

ประเทศไทยนั้นมีวงโยธวาทิตอยู่ 4 ประเภทด้วยกันได้แก่ 1.ประเภท Show Band ซึ่งเป็นการแข่งขันที่จะใช้เครื่องเป่าและกลอง และประเภท Show Band นี้จะต้องใช้คนจำนวนมาก 2.ประเภท Drum Line จะเป็นการแสดงที่ใช้กลองเพียงอย่างเดียวโดยเป็นการเดินแบบสวนสนามหรือเป็นขบวน หรือไม่ก็นอนตีก็ได้โดยจะมีลีลาการโยกตัวไปมาอย่างพร้อมเพียง 3. Dram Battle คือการนำทีมกลองต่างๆมาแข่งขันกัน และ 4.  Symphonic Bandนั้นจะเป็นการนั่งบรรเลงดนตรีและส่วนใหญ่เราจะพบได้ตามคอนเสิร์ต ในประเทศไทยนั้นวงโยธวาทิตมีหลายร้อยวงจะมีตามหน่วยงานราชการต่างๆและจะมีมากตามโรงเรียนมัธยมและที่เด่นๆนั้นได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์,วงโยธวาทิตโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง,วงโยธวาทิตโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์,วงโยธวาทิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งวงโยธวาทิตนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เด็กๆมีความรับผิดชอบ มีความเป็นระเบียบวินัยและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังทำให้ได้วิชาความรู้ในเรื่องของตัวโน้ตดนตรีอีกด้วย