Category: News Music

เมื่อ Poppin’Party และ Roselia วงดนตรีหญิงล้วนที่สร้างจากอนิเมะและเกม 2D กำลังดังข้ามประเทศในตอนนี้

Poppin'Party-&-Roselia

ประเทศญี่ปุ่นนอกจากเรื่องเทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกลระดับโลกแล้ว ต้องยอมรับการคิดค้นอะไรใหม่ๆ ขึ้นมาของพวกเค้าเหมือนกัน